Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 7, Sayı 43  2019/12  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Cansu ÇELEBİ EROL

NO Makale Adı
1575546902 1980’Lİ YILLARDA TÜRKİYE’DE YAŞANAN TOPLUMSAL DEĞİŞİMİN SANAT ESERLERİNE YANSIMASI

Bu araştırmada, 1980 sonrasında Türkiye’de yaşanan siyasal, ekonomik ve sosyo-kültürel değişiklikler sonucunda şekillenen yeni toplumsal yapının yansıdığı sanat eserleri ele alınmıştır. 1980 sonrasında gerek dünyada gerekse Türkiye’de birçok alanda etkisi hissedilen değişim hareketleri yaşanmıştır. Bu değişiklikler içerdikleri çok boyutlu faktörlerden dolayı özellikle sosyal alanı yeni bir yapıya dönüştürürken sanat alanının da hem içerik hem de biçimsel olarak yeni bir yorum kazanması ile sonuçlanmıştır. Özellikle 1980 sonrasında uygulanan ekonomi politikasının etkileri; toplumun geleneksel kültürden uzaklaşıp modern kültür anlayışını benimsemeye çalışıp başaramaması sonu oluşan arabesk kültürün ortaya çıkışıyla, kentlere doğru göç etmesiyle ve farklı bir tüketim anlayışı edinmesiyle görülür hale gelmiştir. Bu değişim görsel sanatlara konu ve yaratım biçimi olarak taşınmakla kalmamış aynı zamanda sanat piyasasının da farklı bir yöne doğru kanalize olmasını sağlamıştır. Toplumun gündelik hayat alışkanlıklarındaki ve kültürel değerlerindeki değişimi eserlerine taşıyan sanatçılardan Nur Koçak, Erdağ Aksel ve Gülsün Karamustafa’nın çalışmaları toplumsal değişim ve oluşan yeni değerler bağlamında incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Toplumsal değişim, görsel sanatlar, Türkiye çağdaş sanatı, arabesk kültür