Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 7, Sayı 43  2019/12  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Yüksel Anna KOCATÜRK, Hürrem Sinem ŞANLI

NO Makale Adı
1575378853 DOĞAL İNDİGO VE ZERDEÇAL İLE BOYANAN YÜN LİFLERİNİN SUBJEKTİF VE OBJEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ*

Geleneksel tekstillerin üretiminde boyama, yapılacak ürünün kalitesini belirleyen önemli bir faktördür. Bilindiği üzere XIX. yüzyılın sonuna doğru, ucuz analin boyaların hızlı yayılımı köklü geçmişe sahip doğal boyacılığın neredeyse kullanımdan kalkmasına sebep olmuştur. Çoğu reçeteler ve boyamaya dair birçok şey unutulmaya yüz tutmuştur. Bu araştırmanın amacı; yün liflerini doğal indigo ve zerdeçal ile küp boyama, mordanlı boyama, mordansız boyama ve üst üste boyama yöntemleri kullanılarak boyamaktır. Boyamalardan elde elde edilen renk ve renk tonlarını subjektif ve objektif olarak değerlendirmektir. Küp boyamada indirgeyici olarak sodyum hidrosülfit ile kostik, mordanlı boyama uygulamalarında ise alüminyum şapı, tannik asit, tartarik asit ve demir sülfat mordanları numune ağırlığına göre %3 ve %5 oranlarında kullanılmıştır. Toplam 39 boyama elde edilerek boyalı yün liflerinin subjektif ve objektif olarak renkleri belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: İndigo, zerdeçal, üst üste boyama yöntemi, subjektif ve objektif değerlendirme