Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 7, Sayı 41  2019/10  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Mustafa Cevat ATALAY, Esen SÜLE

NO Makale Adı
1573548292 PALEOLİTİK DÖNEM VE CHAUVET MAĞARASI’NIN SON ODASINDAKİ ASLAN PANELİNİN ESTETİK YAPISINA DAİR BİR İNCELEME

Bu araştırmanın amacı; Paleolitik Dönem resim sanatını incelemek ve Chauvet mağarasının son odasının büyük panelinde yer alan aslan panelini analiz ederek yorumlamaktır. Paleolitik Dönem insanı zor yaşam şartlarında yaşadığı yoğun duyguları mağara duvarlarına resimler çizerek anlatmış ve bu sayede binlerce yıl öncesindeki düşüncelerini günümüze aktarabilmiştir. Yaşanan doğal afetler yüzünden mağara girişleri hiç hava almayacak şekilde kapanmış ve bu sayede resimler bozulmadan günümüze kadar gelebilmiştir. 19. yüzyılda İspanya ve Güney Fransa’da ilk defa keşfedilen mağara resimleri insanları bir hayli şaşırtmıştır. Bunun nedeni Paleolitik Dönem resimleriyle günümüz resimlerinin biçimlendirme anlayışının benzerlikleridir. Çok iyi korunmuş olan Altamira, Lascaux ve Chauvet mağaraları binlerce yıl öncesi hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlamış ve Paleolitik Dönem resim sanatıyla ilgili bilgilerimizde köklü değişiklikler yapmıştır. Chauvet Mağarası resimleri diğer mağaralardan sonra bulunmasına rağmen Altemira ve Lascaux mağarasından binlerce yıl daha eskidir. Buna rağmen inanılmayacak kadar iyi çizilmiş resimlere sahiptir. Bu resimler animasyonun ilk örnekleri sayılabilecek denli eskidir. Bulunan panel, insan ve hayvan ayak izlerinin bulunduğu bölgededir. Bu bölgenin önemi, ayak izlerinin on binlerce yıl öncesine ait olmasına rağmen bozulmamış olmasıdır. Bu nedenle panele mağaranın araştırma ekibinden görevli uzmanların dahi yaklaşması yasaklanmıştır. Bu araştırma literatüre dayalı bir inceleme ile gerçekleştirilerek ilgili çalışma hakkında yorumlamalarda bulunulmuştur. Panel hakkında bulunan öne sürülen literatüre göre, çizilmiş olan betimlemenin yönü hareket, mekan oluşturma ve simgeleşen bir biçimlendirme tavrı ile gerçekleşmiştir. Dönem insanları kendi yaşamlarının tarihselliğinden bağımsız olarak, resimsel elemanlardan kompozisyon, plan, desen, gibi betimleme araçlarını duyarlılıkla kullandıkları söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Paleolitik Dönem, Mağara Resimleri, Chauvet Mağarası, Aslan Paneli