Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 7, Sayı 42  2019/11  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Fatih BAŞBUĞ

NO Makale Adı
1573208312 RESİM SANATINDA GÖRSEL ALGI VE DÜŞÜNCENİN İMGESİ

Türk resim eğitimi sistemi, teorik bilgi aktarımı ve aktarılan bilgilerin uygulanma süreçlerini kapsayan, değerlendiren bir yapı üzerine kurulmuştur. Teorik bilgi aktarımı yapılırken, bireylerin etkilendikleri dış çevre, içsel dünyaları ve gelişen olaylara göre değişen ruh yapılarına yansıyan unsurlar ele alınmaktadır. Kendi ruh dünyasında gelişim gösteren bu sürece bağlı olarak bazı biçimler şekillenmektedir. Şekillenen biçimler, esere dönüşerek somut bir hal almakta ve izleyiciyle bütünleştiği anda iletişim başlamaktadır. Geçen bu süreç, bazı durumlarda çok sancılı, bazı durumlarda ise keyfe dönüşerek sanat denen soyut kavramın temelini oluşturmaktadır. Hangi çağda veya yaşta olunursa olunsun, tüm çizimlerin görsel okumaları mevcuttur. Resimde görülen dinamik çizgiler, durağan motifler, lekesel düzenlemeler, sanatçıya veya ressama dair bazı ipuçları ortaya koymaktadır. Bu ipuçlarından yola çıkarak, oluşan çıkarımlar, sanat eleştirisi denen bir durum meydana getirmektedir. Kısacası sanatçı, eser ve izleyici üçlüsünün olguları, toplumsal sonuçlara ulaşılmasında belirleyici faktörlerdendir. Bu makalede, resim sanatında görsel algı ve düşüncenin imgesi kavramları üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Görsel algı, düşüncenin imgesi, resim sanatı