Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 7, Sayı 41  2019/10  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Melihat TÜZÜN

NO Makale Adı
1573030899 20. YÜZYIL BASKI RESMİNDE STANLEY WILLIAM HAYTER VE ATÖLYE 17

20. yüzyılın en önemli gravür sanatçılarından biri olan S.W. Hayter, gravür sanatında birçok teknik geliştirmiştir. Paris’te 1927 yılında kurduğu gravür atölyesi ile dönemin sanatçılarına baskı resmin olanaklarını keşfetme, yenilikçi teknikleri araştırma ve denemeler yapma imkânı sağlamıştır. Gravürün sadece eserin çoğaltılma yöntemi olmadığı, kendi başına yaratım biçimi olduğu bilincini yerleştirmeye çalışmıştır. Bu araştırmada, 20. yüzyılın baskı resim sanatında S. W. Hayter ve Atölye 17’nin yeri, önemi, geliştirdikleri teknikler, atölye ortamları, Atölye 17’ye devam eden sürrealist, kübist ve soyut dışavurumcu sanatçılardan ve Türk sanatçılarından dikkat çekenlerin kimler olduğu ve gravürleri görsellerle açıklanacaktır. Sonuçta, modernizm döneminde Paris’te ve sonrasında New York’ta baskı resim atölyesi açarak, baskı resmin teknik ve yöntemlerini geliştiren, atölyesini dönemin sürrealist, kübist, soyut dışavurumcu sanatçılarına açarak, baskı resim üretimlerine olanak sağlayan S.W. Hayter ve Atölye 17, baskı resim tarihinde önemli bir yere sahiptir. 1940’larda atölyesini New York’a taşıyarak, Amerika’da sanatçılar tarafından çok bilinmeyen baskı resim yöntemlerini ve ifade olanaklarını, verdiği konferanslarla, düzenlenmesine öncülük ettiği bienallerle, sergilerle tanıtmış ve göstermiştir. S.W. Hayter, baskıresmin kendi başına sanatsal ifade biçimi olduğunu ve sanatçıların bu alanda bireysel tekniklerini geliştirebileceğini göstermiştir. O dönemde Hayter öncülüğünde geliştirilen yöntem ve teknikler, günümüzde pek çok sanatçı tarafından kullanılmaya devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Baskıresim, gravür, atölye, sanat, yöntem