Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 7, Sayı 37  2019/6  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Gökhan KUZUCANLI, Ekrem ÇELİKİZ

NO Makale Adı
1572245127 TÜRK SİNEMASI’NDA ARABESK MÜZİK VE SAHNE DÖNEMİ: “BATAN GÜNEŞ” FİLMİ ÖRNEĞİ

Toplumun yaşam tarzı ve beklentileri, siyasi, ekonomik durumu, toplumdaki baskın kültür gibi unsurlar sanatın icra edilme tazını etkilemektedir. Sinema, toplumda meydana gelen olumlu veya olumsuz tüm değişimlerden etkilenmektedir. 1970’li yılların başından itibaren çeşitli sosyal ve ekonomik nedenler ile yaşanan büyük şehirlere göç, sanayileşme, gecekondulaşma ve yoksulluk gibi olumsuz durumlar yönetmenleri arabesk sinemaya yönlendirmiştir. Televizyonlarda yer bulamayan dönemin arabesk ses sanatçıları ise bu filmlerde başrol oynayarak popülerliğini sürdürmeye, bestelerini sinema yolu ile duyurmaya çalışmıştır. Bu çalışma 1970’li yıllardan başlayarak 1980’lerin sonlarına kadar Türk Sineması’nda yoğun olarak görülen arabesk müzik üzerine şekillenmiştir. Bu çalışmada literatür taraması yapılmış, arabesk sinemanın genel özellikleri ve yapısı üzerinde durulmuştur. Türk sinema tarihinde arabesk müzik olgusu aranarak arabesk pratikler üzerinden belirlenen eserler söylem analizi ile değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sinema, Arabesk, Göç, Popüler Kültür, Arabesk Müzik