Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 7, Sayı 41  2019/10  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Müzeyyen Yeşim YORULMAZ

NO Makale Adı
1571908101 KAMUSAL ALANDA SANAT UYGULAMALARI BAĞLAMINDA KUZGUNCUK SANATLA İÇ İÇE ETKİNLİĞİ

Kuzguncuk, Boğaz’ın kıyısında, Üsküdar - Beylerbeyi arasında bir semttir. İçinde farklı özellikler barındıran bir semttir. En büyük özelliklerinden biri ise Ermeni, Musevi ve Müslümanların din ve ırk gözetmeksizin yıllarca dost ve komşu olarak yaşayabilmeleridir. Kuzguncuk’ta Cami ve Kilise yanyanadır. Üç dinin ibadethanesini bünyesinde barındırır; Cami, Kilise ve Sinagogu olan, ezan, çan ve hazan seslerinin yükseldiği, hoşgörünün semtidir. Kuzguncuk bu müstesna yapısında pek çok sanatçı yetiştirmiş ve pek çok sanatçıyı da kendisine çekmiştir. Zamanla sanatçı atölyeleri çoğalmış, galeriler açılmıştır. Farklı disiplinden olan sanatçılar Kuzguncuk’un komşuluk ilişkilerinden mütevvellit birbirleri ile iletişim haline geçmiştir. Bu birliktelikten de tüm Kuzguncuk halkının ve Kuzguncuk’ta yaşayan tüm sanatçıların da dahil olduğu interaktif bir proje çıkmıştır ortaya. 2 sene üst üste gerçekleşen Kuzguncuk Sanatla İç İçe isimli bu etkinlikte sanatçılar kamusal alanlara işlerini yerleştirmişlerdir. Fırın, berber, terzi, otobüs durağı, sokak, eczane, park vb birçok kamusal alan sergi alanı olarak kullanılmıştır. Sanatçılar kendi seçtikleri alanlara istedikleri gibi yapıtlarını yerleştirmişler ve izleyiciye o alanda bir sanat eseri olduğu ipucunu vermek üzere de mavi tahta sandalye yerleştirerek farklı bir yönlendirme sistemi oluşturmuşlardır. Etkinlik, sanatçıların resim, fotoğraf, video ve benzeri görsel çalışmalarının yanı sıra, performanslar, çocuklarla yapılan 64 drama ve resim çalışmaları, müzik dinletisi ve Kuzguncuklu şairlerin şiir dinletileri gibi farklı türden çalışmalarla eş zamanlı desteklenmiştir. Projede yer alan sanatçıların birçoğunun atölyesinin, evinin Kuzguncuk’ta olması vesilesiyle de sanatçılar atölyelerini tüm ziyeretçilere açmışlar; çeşitli workshoplar gerçekleştirmişlerdir. Kamusal alan sanat uygulamalarına başarılı bir örnek olan Kuzguncuk’la İç İçe etkinliği; yer kimliğini ve aidiyet duygusunu öne çıkaran, sanatı izleyicisinin gündelik yaşamına sokan, izleyici-sanatçı arasındaki mesafeyi azaltıp sanat iletişimi anlamında yapıcı köprüler oluşturan bir etkinlik olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kamusal alanda sanat, Kuzguncuk, sanat etkinliği, sergi