Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 7, Sayı 39  2019/8  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Zehra DOĞAN SÖZÜER

NO Makale Adı
1571759849 TEKSTİL ÜRETİMİNE PERFORMATİF YAKLAŞIMLAR

Bu araştırmada, çoğunlukla bir sanat nesnesi ortaya koymayan performans sanatında, kendine has teknikleri olan tekstil malzemesinin üretme eylemi içerisinde icra edildiği durumlar incelenmektedir. Günümüz sanat performanslarında; aksiyon üretimin veya üretim hareketinin sanat olarak sunumunda örme tekniklerinin sergilendiği ve bedenin de bu tekniklere dâhil edildiği gözlemlenmektedir. Üretimin izlenecek bir unsur olması şüphesiz tekniklerin kavramsal unsurlarıyla bütünleşiktir. Bu bakımdan, örnekleri açıklayabilmek için çalışmada sanatçıların beyanlarına yer verilmiş ve ayrıca literatürde yer alan nesnesizlik kavramı üzerinde durulmuştur. Bu noktada, performans yoluyla kavramsallaştırılan üretim tekniklerinin, onlarla ilişkili materyallerden bağımsız olarak ele alındığı ve yeni sanat durumlarının ortaya konduğu aksiyon-üretimlerden bahsedilebilir. Bilinen tekstil sanatı veya tekstil kullanılarak yapılan sanatın dışında bir konu olarak algılanabilecek bu durum, post modern özelliklerinin yanı sıra, yüzyıllar içinde kendine has teknikler ile üretilmiş materyaller olarak tekstillerden bağımsız değildir. Günümüzde, tekstil malzemelerinin imkânları ile yeni anlatılar ortaya konmakta ve yeniden algılanmak üzere sanat izleyicisine sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Tekstil, Güncel Sanat, Performans Sanatı