Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 7, Sayı 39  2019/8  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Abdulhaluk Mehmet ÇAY, Elif ÖZTÜRK

NO Makale Adı
1570470355 KARAKEÇİLİ AŞİRETİ HAKKINDA KISA BİR DEĞERLENDİRME

Öz
Eski Türk Oğuz geleneklerine göre devlet ikili bir teşkilatlanmaya sahiptir. Bu teşkilatlanma genellikle sağ-sol, doğu-batı şeklinde görülmekle birlikte bazen iç-dış, ak-kara gibi kavramlarla da ifade edilirdi. Bu geleneğe bağlı olarak Oğuzlar, her biri on ikişer boy olmak üzere Boz-ok ve Üç-ok olarak iki kola ayrılmışlardı. Osmanlılar bu yirmi dört Oğuz boyu içinde Kayı boyuna mensuptur. Ertuğrul Gazi’nin de mensubu olduğu düşünülen Karakeçili Aşireti mensupları, Kayılar ile beraber olup, imparatorluğun kurucu aşireti olarak kendilerini göstermişlerdir. Bu çalışmada Türklük ve Türk Göçlerinden, Karakeçili Aşiretinin kısa tarihçesinden, Karakeçili Türk düğün gelenekleri ve ritüellerinden son olarak da Karakeçili Aşiretindeki inanışlardan bahsedilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Türk, Oğuz, Boz-ok, Üç-ok,, Kayı, Yörük, Karakeçili, Softalı, Ertuğrul Gazi