Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 7, Sayı 41  2019/10  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Tuba GÜLTEKİN, Aşkın BAHADIR

NO Makale Adı
1570115026 SİMÜLASYON ALGISI VE PUTLAR METAFORU BAĞLAMINDA JENNY HOLZER VE CİNDY SHERMAN’IN ESERLERİNDE İLİŞKİSEL SÖYLEM

Francis Bacon’a göre insan zihni; kuruntularını, yarattığı put metaforları ile ortaya koymaktadır. Bacon’ın Modern deneyciliğin teorik alt yapısını oluşturmak adına ortaya koyduğu putlar metaforuna göre, insan zihni bilimsel yöntemde yakalayacağı başarıya ancak bu putları yıkarak ulaşabilir. Putlar metaforunda bir simülasyon algısı oluşturarak gerçekliğin yerini alan bir yanılsamadan bahsedilmektedir. Simulasyon teorisinde günümüzde teknolojik gelişmelerle birlikte daha somut olarak simülasyonlar gerçekliğin yerini almaktadır. Moderniteden postmodern döneme teknolojik gelişmelerle birlikte insanın gerçeklik algısında değişimler oluşmuştur. Bu değişimler ise Jean Baudrillard tarafından Simülasyon veya Hipergerçeklik incelemeleri ile ortaya koyulmaktadır. Bu bağlamda araştırmada zihinde oluşan yanılgılar, metaforik anlatımlar ve gerçekliğin sorgulandığı yanılsama ile Jenny Holzer ve Cindy Sherman’ın eserleri Baudrillard’ın Simulasyon Kuramı ve Francis Bacon’un Put Metaforu yaklaşımının ilişkisel çözümlenmesi yapılarak örnekleme alınan eserler üzerinden gerçekliğin yansımaları yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Jenny Holzer, Cindy Sherman, Simülasyon, Putlar Kuramı, İlişkisel Söylem, Jean Baudrillard, Francis Bacon