Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 7, Sayı 41  2019/10  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Ferhat ŞEN

NO Makale Adı
1569851666 1970'LERDEN GÜNÜMÜZE DEĞİŞEN TOPLUMSAL YAPININ TÜRK KOMEDİ FİLM KARAKTERLERİNE YANSIMASI

Komedinin tarihsel serüveninin incelendiği kaynaklarda “komedya”, “güldürü”, “komedi” gibi çeşitli kavramların kullanıldığı görülmektedir. İzleyiciyi güldürmeyi amaçlayan komedi, sinemanın başlangıcından itibaren günümüze kadar büyük ilgi görmüş ve sinemanın temel türlerinden biri olmuştur. İnsanı toplumsal hayat içerisinde değerlendiren komedi, rasyonel ve nesnel yönelişi ile toplumu en gerçek görüntüsüyle aksettirebildiği gibi toplumun sorunlarına işaret ederek eleştiri getirmekte ve bu sayede toplumsal bilinçlenmeye katkıda bulunmaktadır. Bu duruma diyalektik açıdan bakıldığında bir anlamda komedi hayat; hayat da komedidir. 1970'lerden günümüze kadar uzanan süreçte, Türkiye'de yaşanan siyasal, askerî ve teknolojik gelişmelerin sosyal, kültürel, ekonomi vb. alanları etkilediği gibi Türk sinemasını da etkilediği görülmektedir. Bu çalışmada, 1970'lerden günümüze kadar yaşanan toplumda meydana gelen değişimlerin doğrultusunda ve kültürel yapı ile etkileşim içerisinde olan Türk sinemasındaki komedi karakterlerinin toplumsal değişimlerini ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Türk Sineması, komedi, karakter