Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 7, Sayı 38  2019/7  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Gülseren HAYLAMAZ, Selda KOZBEKÇİ AYRANPINAR

NO Makale Adı
1567081800 SANATTA İFADE ARACI OLARAK GİYSİ

Sanat tarihine baktığımızda yapıtlarda insan imgesinin tekstil ve giysiyle betimlendiğini görürüz. Günlük yaşam içerisinde bedeni doğrudan temsil eden giysi, kullanıcının bireysel ve kültürel kimliğinin izlerini taşır. Aynı zamanda düşünsel mesajlar ileten, estetik ve felsefi söylem iletebilen sembolik anlamlara da sahiptir. Sanatçı bu sembolik anlamları vurgulamak, eleştirmek, değiştirmek gibi amaçlarla giysinin formunu veya kendisini eser olarak ortaya koyabilir. Plastik ölçütler açısından değerlendirildiğinde, giysi; kendi yapısallığı içerisinde öncelikle bedenin biçimiyle sınırlandırılmış plastik bir değeri ifade etmektedir. Araştırmada, sanatçıların resim, heykel ve lif sanatında giysiyi ifade aracı olarak yorumlamaları ve bu yolla iletmek istedikleri estetik, plastik, kavramsal değerler üzerinde durulacaktır. Seçilmiş çeşitli eserler üzerinden, sanatçıların ve sanat eleştirmenlerinin yorumlarına yer verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Sanat, İfade aracı, Estetik, Giysi