Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 7, Sayı 34  2019/3  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Haldun ŞEKERCİ, Ayşegül CEYLAN

NO Makale Adı
1562857459 MÜCEVHER FİRMALARININ ÜRÜN TANITIMLARININ GRAFİK TASARIM UNSURLARI VE İLKELERİNE GÖRE İNCELENMESİ (ZEN DIAMOND ÖRNEĞİ)

Günümüz sanat eğitiminde sıklıkla karşımıza çıkan grafik tasarım, görsel iletişimde oldukça geniş bir yer kaplamaktadır. Ticaret dünyasında, kurumsal bir kimlik oluşturmada ve farkındalık ortaya çıkarmak isteyen firmalar için yapılan tasarım çalışmalarıyla marka değerini arttırmaya yönelik başvurulan alanlardandır. Etkili iletişim yollarından biri olan grafik tasarım ilke ve unsurlarının başarı ile uygulandığı her çalışma görsel bir bütünlük oluşturur. Markaların kendine özgün bir imaj ortaya çıkarmasında ve rakiplerini geride bırakmasında en önemli etkenlerdendir. Ürün tanıtımlarının oldukça önemli bir faktör olması nedeniyle firmalar reklam için kullandıkları donelerde tasarımın etkileyici olması için uğraş verdiği görülebilir. Bu yüzden; tasarımın ayırt edici nitelikte olması, yenilikçi olması son derece önemlidir. Tüm profesyonel çalışma alanlarında olduğu gibi tasarımda uyulması gereken belli başlı kurallar vardır. Temel tasarım kurallarıyla oluşturulan her türlü tasarım çalışması, hedeflenen sonuçlara ulaşılmasında büyük fayda sağlayacaktır. Çoğunlukla kabul gören tasarımların doğru bir tasarım sonucuna ne kadar uyduğuna karar verebilmek için temel tasarım kurallarıyla değerlendirme yapmak gerekmektedir. Bunun yanında hiç kimse tarafından kabul görmeyen ve etkileyiciliği olmadığı düşünülen tasarımların tasarım kurallarına uymayan tasarımlar olduğunu hemen söylemenin yanlış olmayacağı düşünülebilir. Bu çalışma Mücevher firmalarından Zen Diamond mücevher firması ve firmanın kendisine ait olan 2013-2017 yılları arasında yayınlanan Zen Style dergi kapaklarıyla sınırlıdır. Mücevher firmalarından Zen Diamond’ın tüm tanıtımları tasarım ilkelerine uygunluk açısından incelenmiştir. Çalışma kapsamında firmanın tasarımlarının görsel bütünlüğü nasıl yakaladığı hakkında bilgi verilmiştir. Buna göre; dergi kapaklarında klasik tarza doğru devam eden anlayışa sahip olduğu görülmüş konu bu bağlamda konu tartışılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Görsel, İletişim, Grafik, Tasarım, Takı