Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 7, Sayı 34  2019/3  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Adil Koray BARUT, Lilian Maria TONELLA TÜZÜN

NO Makale Adı
1562855302 PONCE’NİN GİTAR ESERLERİNDE FANDANGO KULLANIMININ İNCELENMESİ

Fandango, İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinde ortaya çıkan, ritmik yapısı ile müzik tarihi boyunca farklı dönemlerden ve milletlerden birçok besteciye ilham veren eski bir dans türüdür. Bu çalışma, belirlenen eserlerdeki fandango ritmik yapısına literatür araştırması ve veri toplama teknikleri ile ışık tutar. Bu çalışma literatür taramasının ardından Meksikalı besteci Manuel Ponce'nin (1882-1948) çeşitli eserlerinde kullandığı fandango ritmik yapıları ile sınırlandırılmıştır. Bu eserler: Prelude A minor, Theme Varie et Finale, Variations sur “Folia de España” et fugue, Prelude E Major, Vespertina, Variations on a Theme of Cabezón ve gitar ve orkestra için olan Concerto del Sur’dur. Bahsedilen eserler, 1923 yılında Ponce’nin İspanyol klasik gitar virtüözü Andrés Segovia (1893-1987) ile tanışmasından sonra yazılmıştır. Ponce ve Segovia’nın sanatsal etkileşimi, Ponce’nin fandango dansının özelliklerini kendi çalışmalarında da kullanmaya başlamasına öncü olmuştur. Ponce'nin fandangoyu diğer bestecilerin aksine bir dans biçimi olarak tasarlamadığı aşikârdır. Eserlerinde, fandango ritmik öğelerinin ifade tekniğini geliştirerek klasik gitar repertuvarının zenginleşmesini sağlamıştır.

Anahtar Sözcükler: Endülüs, Gitar eserleri, Manuel Ponce, Fandango, Ritmik öğe