Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 7, Sayı 35  2019/4  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Taylan ÇETİN

NO Makale Adı
1562312408 DİJİTALLEŞEN DÜNYADA TÜKETİM TOPLUMU VE RESİM SANATI

Tüketim toplumu kavramından 1980’li yıllardan itibaren sıkça söz edilmeye başlanmıştır.Ancak tüketim toplumunun oluşma sürecine baktığımızda sanayi devrimlerinin önemli rol oynadığı görülmektedir. Üretim sürecinin gelişen teknoloji ile artması ve üretilen nesnelerin çoğalması sonucu tüketimin gereklilik haline getirilmesi söz konusu olmuştur. Böylece üretim ve tüketimin birbiri ile bağlı olarak artması sonucu tüketim toplumunun oluşumunu temelleri atılmıştır. Günümüzde tüketim toplumu kavramı, sosyal olarak her alana genişlemiş durumdadır. Bunun en geçerli sebeplerinden biri ise küreselleşme sürecinde kullanılan yepyeni iletişim araçlarıdır. İnternet erişiminin dünya nüfusunun yarısından fazlasına ulaşmış olması yeni ortaya çıkan ve her gün hızlanan iletişim cihazları ile sağlanmaktadır. Her geçen gün ise internete ulaşan birey sayısı artmaktadır. Günümüzde tüketim toplumu ile birlikte tüketim olgusu öyle hızlı bir yükseliş göstermiştir ki sanayileşme anlamında yeni adımlar atılmaya başlanmıştır. Bunlardan en önemlilerinden bir diğeri ise endüstri 4.0 dır. Endüstri 4.0 ile fabrikalar tamamen otonom ve yapay zeka ile işlerlik kazanan bir hale dönüşmektedir. Böylelikle üretimin daha hızlı ve tüketim nesnelerin topluma ulaşımı daha hızlı olması hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler:Tüketim toplumu, Sanat, Resim Sanatı, Dijitalleşme