Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 7, Sayı 35  2019/4  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Duygu ÖZAKIN

NO Makale Adı
1562146983 KAMPIN BİYOPOLİTİKASI: YEVGENİYA GİNZBURG VE VARLAM ŞALAMOV’UN GULAG TANIKLIĞINDA BEDEN

Bu çalışma, nüfusu gözetim altında tutarak bireylerin biyolojik potansiyelinden ve yeteneklerinden devlet lehine istifade edilmesini hedefleyen biyopolitikanın, Sovyet ıslah-çalıştırma kamplarında ölüm politikasıyla (thanatopolitika) kesiştiği uygulamaları ortaya koymayı amaçlar. Makbul yurttaşların inşasından, “halk düşmanlarının” imhasına uzanan süreci, Çağdaş İtalyan siyaset felsefecisi Georgio Agamben’in “çıplak hayat” ve “istisna hâli”; Çağdaş Fransız tarihçi Annette Becker’in “hayvanlaştırmak” ve “şeyleştirmek” kavramları bağlamında ele alır. İlgili kavramlar, Gulag’dan kurtulan ve kamp nesri olarak adlandırılan tanıklık edebiyatı türünde eserler veren Yevgeniya Ginzburg’un “Sarp Güzergâh” (Krutoy marşrut) ve Varlam Şalamov’un “Kolıma Hikâyeleri” (Kolımskiye rasskazı) adlı otobiyografik yapıtları çerçevesinde değerlendirilmiştir. Çalışmada, Agamben’in öngördüğü üzere, kamp gerçeğinin geçmişe ait bir anormallik olarak geride kalmadığı; günümüz siyasal hayatının modeli olarak kuramda ve uygulamada karşılık bulduğu sonucuna erişilmiştir.Anahtar Kelimeler: Zoē ve bios, beden politikaları, insanlıkdışı durum (conditio inhumana), Ginzburg, Şalamov