Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 7, Sayı 34  2019/3  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Tuba GÜLTEKİN, Ayça KONÇİNA, Eda UYGAN, Hüseyin ULUS, Can ÇOBANOĞLU

NO Makale Adı
1552322897 HOMOLUDENS SERGİSİ ÖRNEĞİNDE KARŞILAŞTIRMALI İNCELEME: KÜLTÜREL AKTARIM VE OYUN

Bu araştırmanın amacı, geleneksel çocuk oyunları ve Schiller’in oyun kuramının, düzenlenmiş sergi eserleri bağlamında ilişkisel çözümlemesini gerçekleştirmektir. Araştırmanın örneklemini; Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencileri; Ayça Koncina, Eda Uygan, Can Çobanoğlu ve Hüseyin Ulus’un, ‘‘Sanatsal Algıda Aufhebung Çözümlemeleri, Karşılaştırmalı Türk Dünya Sanatı ve İleri Resim Tasarım’’ dersleri kapsamında gerçekleştirilen sergi çalışmaları oluşturmaktadır. Buradan hareketle, araştırmanın birinci bölümünde sanat ve oyun kavramları incelenerek, oyun kavramının kültür ile olan ilişkisine değinilmiştir. Yetişkinler tarafından yalnızca boş vakitlerde başvurulan etkinlikler bütünü olarak tanımlanan oyunun, bireyin yaşamında ne kadar önemli bir işlevi olduğu ve doğrudan doğruya sanat ile olan yapısı gözler önüne serilmiştir. Araştırmanın ikinci bölümde ise, geleneksel Türk kültürü üzerinde incelemeler gerçekleştirilerek, oyunun sanat ile yakın ilişkisi olduğunu vurgulayan Schiller’in Oyun Kuramı ile Homoludens Sergisi çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucunda kültürün oluşumunda önemli bir etkiye sahip olan oyun etkinliğinin ereği kendinde olması açısından sanat ile doğrudan etkileşim içerisinde bulunduğu ve bu etkinliğin, çocuğun ileriki yaşamında doyuma ulaşması adına bir araç görevi üstlendiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kültürel Aktarım, Oyun Kuramı, Geleneksel Türk Kültürü, Oyun, Homo Ludens