Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 7, Sayı 33  2019/2  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Hüseyin ÖZNÜLÜER

NO Makale Adı
1551360642 PERFORMANS SANATININ GELİŞİMİNDE TEKNOLOJİNİN ETKİLERİ

Teknoloji insanlık tarihi boyunca sürekli gelişmiş ve kendini yenilemiştir. İlkel insandan bu güne kadar insanoğlu hayatını daha yaşanabilir kılmak için sürekli bir arayış içinde olmuş, belli dönemlerde büyük keşifler gerçekleştirmiş ve evrim serüvenini devam ettirmiştir. Özellikle Fransız İhtilali ve Endüstri Devrimi ile toplumsal hayatta, bilim ve teknolojide önemli gelişmeler yaşanmış ve hayatı her yönüyle etkilemiştir. Hak ve özgürlük alanlarının genişlemesi, buharlı makinenin ve lokomotifin icadı, atomun parçalanması, yeni fabrikaların kurulması ve insanların bir tüketim toplumu haline gelmesi, yeni tarım aletlerinin geliştirilmesi, telefon ve telgraf gibi yeni iletişim sistemlerinin keşfi bunlardan bazılarıdır. Bu kadar büyük çapta bir izdüşümü olan teknoloji kavramı, sanatı ve sanatçıyı da etkilemiş, yeni sanat formlarının ortaya çıkmasında yardımcı kaynak olmuştur. 20. yüzyılın başlarında iç içe geçmiş birçok akımın aynı zaman aralığında ortaya çıkıp benimsenmesinin arkasında da bu gelişmeler yatmaktadır. Performans sanatı; resim, heykel, dans, tiyatro, müzik, edebiyat gibi disiplinlerin bir arada kullanıldığı insan bedeninin malzemeye dönüştüğü radikal sanat formlarından biridir. Gelişiminde Fütürislerin, Dadaistlerin ve Sürrealistlerin performans benzeri etkinliklerinin payı büyüktür. Performans sanatı kendi evrimini yaşarken teknoloji ile doğal bir etkileşime girmiştir. Sanatçı toplumun bir parçası olarak yaşanan her yeni teknolojik gelişmeden etkileniyordu. Bu teknolojileri günlük hayatında herkes gibi kullanıp inceliyordu. Bu durum ise sanat ve teknoloji etkileşiminin en önemli göstergesiydi. Her geçen gün daha fazla sanatçı performanslarında teknolojik araç gereç veya medya unsurlarını kullanmaya başlıyordu. Teknoloji, performans sanatında çok geniş bir malzeme çeşitliliğine sahiptir. Lazer, projeksiyon, ses, ışık, bilgisayar, led, kamera, fotoğraf, internet, çeşitli mekanikler ve robotikler performans sanatçılarının ilgi alanına girmiştir. Günümüzde ise bu etkileşim dijital teknolojilerin yaygınlaşması ile altın çağını yaşamaktadır.
Anahtar Kelimeler: resim, performans, teknoloji