Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 7, Sayı 32  2019/1  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Perihan ŞAN ASLAN

NO Makale Adı
1551285422 FOTOĞRAF VE SANAT ETKİLEŞİMİ

Rönesans Dönemi’nden beri resim sanatına hizmet etmesi için kullanılan camera obscura’ya ışığa duyarlı plakalar eklenmesi ve boşluktan görünen görüntünün kağıda aktarılıp sabitlenmesi yöntemleri geliştirildiğinde fotoğraf doğmuş olur. İlk fotoğraf 1827’de Joseph Nicephore Niepce tarafından Fransa’da çekilmiştir. 1838’de Louis Daguerre kendi adını taşıyan Daguerreotyp’i bulur, 1840’larda kağıt üzerine tabetme yönteminin ve 1871’de jelatinli duyarkatın icadı fotoğrafçılığın teknik temellerini hazırlamıştır. Fotoğrafçılığın tarihi teknik, toplumsal, sanatsal açılardan izlenebilir. Ancak bu metnin genel amacı fotoğraf tarihini incelemek değildir. Bu metinde amaç fotoğrafın sanatı, sanatın fotoğrafı nasıl etkilediğine kuşbakışı olarak göz atmaktır. Bu bakış sırasında gerekli görülen yerlerde fotoğraf tarihi ve sanat tarihinden örnekler verilecek ve bu iki alanın çakıştığı ve çatıştığı alanlar; kısaca birbirlerine olan etkileri incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: fotoğraf, sanat, güncel sanat