Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 7, Sayı 40  2019/9  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Özcan ÖZKARAKOÇ, Fatih BAŞBUĞ

NO Makale Adı
1550468738 MEKAN İÇİNDE MEKANI YENİDEN YARATAN BİR HEYKELTIRAŞ: DO HO SUH

Koreli heykel sanatçısı Do Ho Suh, kültürel belleğin maddi ve manevi varlığını, evrensel boyutlarda ifade ederek, dünyanın en prestijli mekanlarında yeniden yorumlamaktadır. Heykellerinde, bireysel alanın boyutlarını, fiziksel ve mecazi mekanın taşınabilirliği fikriyle birleştiren Do Ho Suh, heykelin tarihsel dönüşümündeki felsefeyi, kültürel geleneğinin özünde var etmektedir. Do Ho Suh geleneksel Kore kültürünün en önemli unsuru olan Kore evlerini, mekanın yeniden yaratılması noktasında eşsiz bir sanat nesnesi ya da imgesi olarak ele almaktadır. Sanatçı, heykel sanatının yakın geçmişinde gerçekleşen ve heykelin mekanla olan ilişkisinin diyalektiğini belirleyen 20. yüzyıl heykelindeki konu, malzeme ve teknik kavramlarına, özgün bir yorum getirmektedir. Bu makalede, heykellerinin sıra dışı kurgusu ve sunumuyla mekan fikrini alışılagelmiş tanımlamaların dışında yeniden yaratan Do Ho Suh’un, saydam ve geçirgen formlarda anlam kazanan ve farklı dönemlerde gerçekleştirmiş olduğu heykel örnekleri referans alınarak kurgulanmış ve nitel bir yaklaşımla ifade edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Heykel, Mekan, Kültür, Do Ho Suh