Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 7, Sayı 34  2019/3  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Bora ÖZEN

NO Makale Adı
1550312256 YAŞAM HAKKINA SAYGI VE SANATTA ETİK SORUNU

Bir sanat yapıtı yaratımında sanatçı, yapıtın değersel sınırlamalarını belirlerken, etik değerleri önemsemek ya da basite almak için de öngörüsünü ortaya koyması gerekmektedir. Yapıtını hangi değerler çerçevesinde yaratacağını belirlerken, bu değerlerin içinde etik değerlerin varlığını ve önem derecesini de belirlemesi bir zorunluluktur. Etik değerler göz ardı edilerek “özgür ya da “özgün yaratım” adlandırmalarıyla ortaya konulmuş yapıtlar, belki sanatçının sınırlı düşünsel değerlerini yansıtıyor olabilecektir ama bu tür yapıtlarda, etik değerlerin yokluğu ya da eksikliği, izleyici için bir sorun olarak ortaya çıkacaktır. Sanat evrensel değerler içerir ve dokunulmazlığı da vardır fakat bu bazı etik değerleri hiçe sayabileceği ve yaşam hakkını engelleyecek eylemlerde bulunabileceği anlamına gelmez.
Bu bağlamda konuyu hayvan hakları ve sanat ilişkisi içinde ele aldığımızda bir performansta sergilenen ya da sanat nesnesi olarak üzerine dövme yapılan, yaralanan, hayatına kast edilen bir hayvanın bu sanat eylemi içine dâhil olmak isteyip istemediğiyle ilgili rızası alınmamaktadır. Çünkü bunu yapmak insanlar tarafından çok doğal ve hak olarak görülmektedir. Hayvanlar üzerinde bazı haklara sahip olduğumuzla ilgili ciddi yanlışlar içinde olduğumuzu fark etmemiz gerekmektedir. Sanat adına da olsa hiç kimse bir hayvanın yaşam hakkını elinden alma hakkına sahip değildir.

Anahtar Kelimeler: etik, sanat, yaşam hakkı, hayvan hakları