Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 7, Sayı 32  2019/1  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Selma ŞAHİN

NO Makale Adı
1550306951 MUSTAFA ASLIER’İN YÜKSEK BASKIRESİMLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ

Mustafa Aslıer, 1958 yılında Bauhaus modeli esas alınarak kurulan Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nda tam donanımlı özgün baskı atölyelerinin kurulmasında, genç kuşaklara bu alanın sevdirilmesinde ve Türk özgün baskıresim sanatının uluslararası alanda tanıtılmasında çok önemli katkılar sağlamıştır. Mustafa Aslıer, Türk sanatının önemli sanat hareketlerinden sayılan Devlet Resim-Heykel Sergileri’ne ilk kez baskıresimle katılan ve seçilenlerden biridir. Özgün baskıresim tekniklerinin pekçoğu ile eser vermiş olan Mustafa Aslıer, sanatında kendine özgü tematik anlatım ve biçimsel stilizasyon anlayışı geliştirmiştir.
Bu çalışmanın amacı, Mustafa Aslıer’in, sanat anlayışının irdelenmesi ve bu doğrultuda yüksek baskıresimlerinin analiz edilmesidir. Çalışma, Mustafa Aslıer’in sanat anlayışının sanat eserine dönüştürülmesinde ve yüksek baskıresimlerinin plastik açıdan çözümlenmesinde izlediği yolun irdelenmesiyle, baskıresim alanına gönül verenlerin bakış açılarına katkı sağlaması bakımından önemlidir. Bu çalışma nitel bir araştırmadır ve Mustafa Aslıer’in yüksek baskıresim teknikleri ile yaptığı on eserin plastik analizi ile sınırlıdır. Mustafa Aslıer, Türk özgün baskıresim sanatında, tekniği ve kendine özgü sanat anlayışı ile öncü sanatçı ve sanat eğitimcilerinden biridir. Eserlerinde izlediği yol ve yöntemlerle daima genç kuşaklara örnek olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Mustafa Aslıer, baskıresim, baskıresim analizi