Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 7, Sayı 32  2019/1  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Ayşe KURŞUNCU

NO Makale Adı
1549449630 SERAMİK EĞİTİMİNDE ATÖLYE SANAT DERSLERİNE DESTEK BİR MODEL ÖNERİSİ: SERGİLEME VE MEKAN DERSİ

Seramik eğitiminde “Atölye Sanat” dersleri öğrencinin eğitim hayatı boyunca aldığı teorik, uygulamalı ve mesleki derslerin tümüne ait bilgileri kullandığı derslerdir. Bu derslerde öğrenciler, mesleki olarak edindikleri beceri ve bilgileri kullanarak kendi sanatçı kimliklerini geliştirmek için çalışmalar yaparlar. Bir dönem boyunca dersin yürütücüsüyle bire bir görüşmelerle sürdürülen dersin sonucunda üretilen çalışmalar, dönem sonunda sergilenerek sunulur. Sergileme ve Mekan dersi, Atölye Sanat dersi öğrencilerinin sergileme ve mekan ilişkisini öğrenmeleri, bunun yanında çalışmalarının sergileme aşamasında karşılaşacakları sorunlar ve çözüm önerilerini geliştirebilmeleri için tasarlanmış seçmeli bir derstir. Derste bir yandan sergi, galeri, müze, beyaz küp mekanlar gibi temel sergileme kavramları teorik olarak anlatılırken diğer bir yandan da bir serginin nasıl kurulacağı, bir çalışmanın nasıl sergilenebileceği gibi sorulara çeşitli uygulamalarla cevaplar aranır. Ders kapsamında yapılan uygulamalar hem ölçekli maketler üzerinde hem de gerçek mekanlarda yapılır. Mekan kavramı ve algısının gelişmesi için temel sergileme teknikleri üzerine çalışılır. Daha sonra alternatif ve kişisel sergileme teknikleri geliştirilerek, sanatçı kimliğinin mekanla ilişkisi araştırılır, sergileme teknikleri ve sergi kavramı ile ilgili bilgilerle desteklenerek güncel mekan anlayışları ve sanatçı örnekleri üzerine yenilikçi fikirler geliştirilir. Bu çalışmanın seramik eğitimi veren kurumlarda öğrencilerin sergileme alanındaki bilgilerini geliştirebilmelerini sağlayacak bir model olması hedeflenmektedir.
Anahtar kelimeler: Sergileme, Sergi, Mekan, Seramik, Galeri, Müze, Atölye, Eğitim