Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 7, Sayı 33  2019/2  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Egemen NADASBAŞ, Seher ÖNEMLİ

NO Makale Adı
1548413588 MODA TASARIMI SÜRECİNDE DOĞRUDAN (BİÇİMSEL) ANALOJİ YÖNTEMİNİN KULLANIMI VE ALTERNATİF ÖRNEKLER

Günümüz moda sektöründe, lüks moda markalarında bile sezon aralıklarının kısaldığı, yıl içerisinde satışa sunulan koleksiyon sayısının arttığı göz önünde bulundurulduğunda tasarımcıların yaratım sürecinde yaşadıkları baskı ve zamana karşı yarışta olduğu gerçeği karşımıza çıkmaktadır. Moda tasarımcıları söz konusu baskı karşısında çeşitli çözüm yolları aramakta ve doğrudan biçimsel analojiyi çıkış yollarından biri olarak kullanmaktadırlar. Özelden genele benzetme yoluyla geçiş şeklindeki akıl yürütme olarak tanımlanan analojinin türlerinden biri olan doğrudan biçimsel analoji, mimarların ve tasarımcıların yaratım sürecinde sıklıkla kullandıkları yöntemlerden birisidir. Çalışmanın ilk kısmında analoji ve tasarım kavramları irdelenerek ikisi arasındaki iş birliğinden bahsedilecektir.
İkinci aşamada ise şehir ögelerinin doğrudan biçimsel analoji yöntemi ile giysi tasarımında kullanılması kapsamında şehirde günlük yaşantıda karşılaşılan ögelerin ilham kaynağı olarak kullanılmasına yönelik çalışma örneklerine yer verilmiştir. Örnekler, Atılım Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü 2. sınıf öğrencilerinin 2018-2019 öğretim yılında gerçekleştirdiği çalışmalar arasından seçilmiş, öğrencilerin şehir genelinde fotoğrafladıkları somut ögeleri, doğrudan biçimsel analoji yöntemi ile giysi tasarımında nasıl yorumladıkları, ilham panosu ve bitmiş ürün görselleri ile açıklanmıştır.
Anahtar Kelimeler: biçimsel analoji, moda tasarımı, ilham kaynağı, tasarım süreci