Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 7, Sayı 32  2019/1  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Nazik ÇELİK YILMAZ

NO Makale Adı
1547231182 21.YÜZYIL SOKAKLARINDA OPTİK YANSIMALAR

Optik Sanat ya da kısa adıyla Op-Art; 1960’larda ortaya çıkan bir sanat akımıdır. Geometrik şekiller ve çizgiler kullanılarak göz yanılsamaları ve derinlik yaratmayı amaçlamıştır. Ağırlıklı olarak siyah ve beyaz kullanılmakla birlikte yapılan çalışmalar genelde soyuttur. 20. yüzyılın dikkat çeken akımlarından biridir. Hemen hemen her alanda yer bulan op art etkisi sokaklara da yansımıştır. Mimaride ve sokak sanatları içinde optik etkiler yerini almaya başlamış, 80’li yıllardan itibaren oldukça popüler olan sokak sanatının bir parçası olmuştur. Bu sanatın sokaklara kazandırılmasını Edgar Mueller, Julian Beever, Kurt Wenners gibi önemli sanatçılar sağlamıştır. Yapılan çalışmalarda üç boyutlu mükemmel illüzyonlar görülmektedir. 3D art, kaldırım sanatı ya da anamorfik resmetme olarak adlandırılmaktadır. Bir Erken Rönesans dönemi sanat anlayışı olan Anamorfoz, ilk başta muhteşem katedral tavanlarını süslemek için kullanılıyordu. Ancak son 30 yıldır Kurt Wenner ve Julian Beever gibi çağdaş sanatçılar anamorfik resmi, kaldırımlar, sokaklar gibi düz yüzeyleri üç boyutlu hale getirmek için kullanmışlardır. 3D art ya da kaldırım sanatı üç boyutlu illüzyonların belirdiği, tuval olarak sokakların kullanıldığı ve artık sokak sanatları içinde yerini almış bir sanattır. Araştırmada optik sanat akımı irdelenmiş, 3D, anamorfik çalışmalar incelenerek sokak sanatı içindeki yeri ve etkisi irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: optik sanat- sokak sanatı- 3D sanat