Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 30  2018/11  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Çiğdem ÖNKOL ERTUNÇ

NO Makale Adı
1546511455 KARAMANOĞULLARI BEYLİĞİ SANATSAL FAALİYETLERİ VE HACIBEYLER CAMİSİ ÖRNEĞİ

Anadolu Türkmen Beyliklerinin Osmanoğulları’ndan sonra en uzun ömürlüsü olan Karamanoğulları Beyliği; Anadolu'da hüküm sürdükleri yerlerde, önemli sayıda ve oldukça güçlü mimari eserler bırakmıştır. Bıraktıkları mimari eserler Selçuklu sanatının bir devamı olarak görülse de zaman zaman Osmanlı ve Memlük tesirleri de hissedilmektedir. Karamanoğulları Beyliği dönemi eseri olan Hacıbeyler Câmii tezyinatı özellikle tek merkezli sadece taçkapıda yer alan ince taş süslemeciliği ile dikkati çekmektedir. Aynı döneme ait Arapzâde ve Dikbasan Câmiileriyle benzerliklerinin yanısıra son cemaat yeri olmayan câmiler arasında yer almaktadır.
Anahtar Kelimeler: Taçkapı, tezyînât, câmi, beylikler