Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 7, Sayı 33  2019/2  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
İbrahim GÖRÜCÜ

NO Makale Adı
1544815264 İŞKUR TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN İŞBAŞINDA EĞİTİM POLİTİKALARINA YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME

Çalışmada İŞKUR tarafından yürütülen işbaşında eğitim programı uygulaması istatistikleri üzerinde yapılan araştırma ve değerlendirmeler sonucunda şu bulgulara ulaşılmıştır. İşbaşında eğitim uygulaması niteliksiz kesime nitelik kazandırarak istihdama katılmalarını veya teorik eğitimi olmakla birlikte yeterli uygulama becerisine sahip olmayan kesimlerden çok işbaşında eğitime ihtiyaç olmayan meslekleri de kapsayacak şekilde geniş tutulmuştur. İşbaşı eğitim ihtiyacı bildiren işverenlerin isteklerinin İŞKUR kayıtlarında bulunan işgücünden karşılanması yerine işbaşında eğitim uygulamasına gidilmesi bir anlamda işverenlere ücretsiz işgücü temin etme aracına dönüşmüş durumdadır. İşbaşında eğitim uygulamasının kendinden beklenen faydaları sağlaması için, uygulamaya dahil edilecek kişi veya grupların gerçekten niteliksiz kişilerden seçilmesi veya geçerli bir meslekten yoksun kişilerden oluşmasına özen gösterilmelidir. İşbaşında eğitim uygulamasının işverenler için ücretsiz işgücü kaynağı olarak görülmesi önlenmelidir. İşbaşında eğitimin amacına uygun olarak gerçekleştirilmesi insangücü kaynaklarının atıl kalmasını önleyeceği gibi ekonominin ihtiyaç duyduğu alanlarda eksikliği hissedilen veya nitelik sahibi olmadığı için işsiz kalma süreci uzayan bireylerin istihdama katılmalarını kolaylaştıracağı açıktır.

Anahtar Kelimeler: İşbaşı Eğitim Programı, Aktif İstihdam Politikası, İŞKUR, işsizlik