Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 31  2018/12  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Ülo PIKKOV, Çev:Yasemin KILINÇARSLAN

NO Makale Adı
1543309655 SOVYET ANİMASYON FİLMLERİNDE ÜSLUP VE TEMA

Bu makale Sovyet animasyon sinemasına dair bir çalışmadır ve Sovyet animasyon sinemasının biçimsel ve tematik rotasının gelişimini analiz etmektedir. Sovyet animasyon sineması bölgenin politik iklimindeki dalgalanmalarla senkronize bir biçimde ortaya çıkmış ve bu politik iklim tarafından doğrudan biçimlenmiştir. Sovyet animasyon sinemasının bazı akımları ve trendleri diğer Avrupa ülkelerindekiyle de benzerlik göstermektedir. Buna karşın, Doğu Avrupa, sinema eğitimi, etkinlikler, festivaller, yayınlar vs. dair profesyonel bölgesel bir ağla etkileşim içinde olan sinemacılar aracılığıyla film üretimi için tek bir pazar olarak işlev gösteren entegre bir kültürel alan oluşturmuştur. Başlangıçta deneysel ve post devrimci Rus animasyon sineması diğer Sovyet sanatları gibi Sosyalist Gerçekçilik söyleminin egemenliği altındaydı ve çocuklar için didaktik bir tür olarak hızlı bir biçimde kristalize olmuştu. Sovyetler Birliği Batı zihniyetinin ve yaşam biçiminin ideolojik olarak zıt kutbu olarak görülmesine rağmen Disney paradigması Sovyet animasyon sinemasının hem görsel stil hem de tematik kapsam anlamında başlıca esin kaynağı olmuştur. Sovyet animasyon sineması endüstrisi sanatsal özgürlüğü bir dereceye kadar tolere eden ve farklı animasyon film çalışmalarını az da olsa benimseyen farklı stüdyolara ve cumhuriyetlere doğru yayılma göstermiştir. Estonya, Letonya ve Litvanya gibi daha küçük cumhuriyetlerdeki stüdyolar özellikle Moskova’da üretilen filmlere nazaran ideolojik anlamda daha karmaşık filmler çekme konusunda direnç göstermişlerdir.
Anahtar kelimeler: Disney, çizgi film, Sosyalist Gerçekçilik, animasyon, sinema