Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 30  2018/11  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Bayram DEDE

NO Makale Adı
1542782055 MODERN SANATIN KÖKENİ FRANSIZ ROMANTİZMİ

Romantizm Batı sanatında Klasizm ve Akademinin katı kuralına karşı verilen bir özgürlük savaşının adıdır. Fransız İhtilali'nin vaad ettiği geniş bir hak ve özgürlüğün sadece söylemde kalması ile birlikte sanatçı da büyük bir cüretkarlıkla ve yüksek sesle tepkisini dile getirmişti. Bu tepki burjuvanın ve geçmişi kucaklayan tüm katı ve kökleşmiş geleneklere karşı oldu. Sanatçı önyargılar karşısında sanatını bu anlayıştan kurtaran bir misyon yüklendi. Romantizm sanatçının kişisel beninin anlaşılması iç dünyasının keşfinin yanında yeni bir sanat geleneğini başlatmasıydı. Romantik sanat, eleştiriyel, sorgulayıcı aynı zamanda hayalperest olarak nitelendirilir. Sanatçının doğaya, topluma bir bakış açısının doğal bir ürünü olarak ortaya çıkar. Romantik sanatçılardan bazıları tepkisini kendi içine çekilmekte bulurken bazıları da melankolik, hastalıklı bazen de kaprissiz mutluluk saçan doğanın gerçek üstü dinginliğinin keşfine yönelerek kendini avutur. Romantizmin en büyük katkısı yeni bir duyuş, tepki, bireysellik getirerek yüzyıllardan beri yerleşmiş, kalıplaşmış sanat kurallarını yıkmış olmasıdır. En önemli özelliği Modern Sanat akımlarının ilk adımının atıldığı ve en çılgın sanat anlayışlarının da kökenini oluşturmasıdır.
Anahtar kelimeler: Romantizm, sanat, modernizm