Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 31  2018/12  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Nuran AYAZ, Sema SEVİNÇ, Nesibe Özgül TURGAY

NO Makale Adı
1542609531 TÜRK MAKAM MÜZİĞİNDE SÜSLEME ELEMANLARININ KULLANIMININ SES EĞİTİMİNDE UYGULANABİLİRLİĞİ

Tek sesli ve heterofonik özelliği ile Türk Makam Müziği farklı üslûpları da içerisinde barındırır. Meşk geleneği içerisinde uygulanan sözlü eser öğretimi geçmişten günümüze dek bazı özelliklerini yitirse de günümüzde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Öğrencilerin hocalarının karşısında oturup, eserin başından sonuna kadar hocalarından dinleyerek; her türlü süsleme ve teknik hareketi özümseyerek; birebir tekrarlaması şeklinde günümüzde uygulanmasına rağmen; bu öğretim metoduna ek olarak notanın da kullanılması, ancak nota yazımlarının birebir icra ile örtüşmemesi taklide dayalı icrada teknik becerilerin yeterince ortaya çıkmamasına yol açmaktadır. Bu da ustasını birebir taklit eden öğrencinin eserin icrasını yansıtmayan notasyonu yüzünden, teknik açıdan gelişememe sorununu ortaya çıkarmaktadır.

Türk Makam müziği icrasının temelini oluşturan “makam ve usûl” bilgisinin yanında icranın özellikle sağlam bir hançere (gırtlak) bölgesinin tınısı üzerine kurulu bu üslûp içerisinde teknik özelliklerin neler olduğunu tanımak, sağlıklı ses üretimi sağlamak, süsleme elemanlarının teknik özelliklerini kavraması mükemmel bir icra için gereklidir. Batı müziği alanındaki eğitim amaçlı hazırlanmış etüt vb. materyallerde eserlerde icra edilen her nüans, tempo ve süslemenin notada birebir karşılığı olduğu bilinmektedir. Ancak, Türk Makam Müziği icra geleneği içerisinde nota yazısının sıklıkla kullanılmaması, eserlerin kulaktan kulağa aktarılması neticesinde eserlerin birden fazla ve farklı üslûplarda yazılmış nota versiyonları ortaya çıkmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda yapılan bu çalışma ile öğrencilerin ses eğitimi ile Üslup ve Tavır derslerine olumlu katkı sağlaması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Türk Makam Müziği, Ses Eğitimi, Süsleme Elemanları.