Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 28  2018/9  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Çağdaş YÜKSEL

NO Makale Adı
1540373152 BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA OSMANLI DEVLETİ’NİN BALKANLARDA ÇETE FAALİYETLERİ

Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti’ni İttihat ve Terakki Partisi yönetmiştir. İttihat ve Terakki iktidara gelmeden önce gizli bir cemiyet olarak özellikle Makedonya’da yoğun faaliyet göstermiştir. Cemiyetin önemli bir bölümü, Balkanlarda ayrılıkçı faaliyetler yürüten komitalara karşı savaşan subaylardan oluşmuştur. İttihat ve Terakki’yi temelde oluşturan ve iktidara taşıyan bir bakıma Balkanlarda yaşanan gelişmeler olmuştur. İttihat ve Terakki iktidara geldikten sonra da Balkan Savaşı sırasında da Balkanlara yönelik çete faaliyetleri yürütmüştür. Bunun en somut örneği Batı Trakya’da bir devlet kurulması olmuştur. Birinci Dünya Savaşı başlayınca da İttihat ve Terakki yönetimi önce Bulgaristan’ı savaşa sokmak Bulgaristan savaşa girdikten sonra da Sırbistan ve Yunanistan’a karşı bölgede avantaj elde etmek için bazı girişimlerde bulunmuştur. Bu çalışmada Osmanlı Devleti’nin Bulgaristan üzerinden Balkanlarda yürüttüğü çete savaşı girişimleri incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, İttihat ve Terakki, Teşkilat-ı Mahsusa, Bulgaristan, Balkanlar