Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 28  2018/9  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Ezgi YEMENİCİOĞLU NEGİR

NO Makale Adı
1540368140 RESİMDE BİTKİSEL MOTİFLERİN YORUMLANIŞINA BAKIŞ

Resim sanatı tarihindeki her dönemde bitkisel motiflerin betimlendiği gözlenir. Özellikle 17. yüzyılda manzara ve natürmort gibi resim türlerinde bitkisel motifler resmin ana konusu olmuştur. Bunun en önemli nedeni insanoğlunun yaşamsal ihtiyaçlarının pek çoğunu bitkilerden karşılaması ve buna bağlı olarak gelişen kültürdür. Sembolik anlamda olduğu kadar ekonomik bakımdan da değerli olan bitkiler, resimde bir varsıllık göstergesi olmuştur. Gündelik yaşamda insanın, doğa ve bitkilerle kurduğu yarar ilişkisi resim sanatına da yansımıştır. Diğer yandan küçük bir ottan devasa bir ağaca tüm bitkiler; sahip oldukları farklılıklar, biçim, boyut, renk, doku çeşitliliğiyle sanatçılar için sonsuz görsel kaynak olmuştur. Doğaya bakıştaki değişim resim sanatının gelişimini etkilemiş, sanatçılar bitkileri büyük bir ilgi ve sevgiyle ele almıştır. Aynı türden bile olsa bitkilerin yapısal olarak sonsuz varyasyonlar içermesi; resimde özgürce yorumlanabilmelerini sağlar. Dışavurumcu resimlerde bitkiler önemli birer ifade aracı olagelmiştir.

Anahtar Kelimeler: Resim Sanatı, Doğal Motif, Doğa, Bitki