Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 29  2018/10  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Uğur GÜNDÜZ, Nilüfer PEMBECİOĞLU

NO Makale Adı
1539860595 BİR SOSYAL SINIF GÖSTERGESİ OLARAK SOSYAL MEDYADA ÇAY REKLAMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Modern birey, geçmişin geleneksel "Sosyal Ağları" yerine tematik ve bireyselleşmiş medyaya sadık kalmaya çalışmaktadır. 21. yüzyılın hareketlenen dünyasında, medyanın bireyselleştirilmiş konsepti diyetlerini, yemek alışkanlıklarını yeniden kurmayı amaçlayan yeni kültürler ve yeni hobiler oluşturmayı denemektedir. Bu bağlamda, geçmişin ve eski geleneklerin temsilcileri olmaya çalışan çay reklamları, kolayca erişilebilir, etkin ve ilk bakışta oldukça başarılı görünmektedir. Geçmişte ve günümüz toplumunda çay kavramını çözümlemeyi amaçlayan bu makale, niceliksel ve niteliksel araştırma yöntemleri çerçevesinde, ürünün sosyal sınıf işareti olarak konumlandırılmasına yoğunlaşmaktadır. Çalışma, bu reklamların toplumun farklı kesimlerindeki bireylerin gereksinimlerine yönelik olup olmadığını ve çay reklamlarındaki sosyal bağlamların toplumun farklı kesimlerini gündeme getirip getirmediğini sorgulamaktadır. Ayrıca çalışma kapsamında bu çay markalarının, toplumu kendi ürettikleri farklı ürünlere yönelik farklı beslenme ve tüketim biçimlerine göre küçük parçalara bölerek toplumun yalnızca belli bölümlerine odaklanıp odaklanmadıklarını, yani gerçek anlamda bir sosyal ayırımcılık yapıp yapmadıkları da sorgulanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Reklamlar, Sosyal Medya, Sosyal Ağlar, Çay Reklamları