Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 27  2018/8  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Züleyha EŞİGÜL

NO Makale Adı
1538336633 TÜRKİYE’DE FİZİKSEL TİYATRO ARAŞTIRMALARINA BİR ÖRNEK OLARAK ŞATONUN ALTINDA

Tiyatro sanatı, tarihsel avangard hareketlerle başlayan paradigma değişimiyle birlikte dramatik metnin hakimiyetinden uzaklaşmıştır. Karşı gerçekçi tiyatro eğilimleriyle başlayan tiyatronun teatralleşme süreci, metinsel teatrallikten sahnesel teatralliğe doğru evrilmiştir. Fiziksel tiyatro eğilimi de söz konusu doğrultuda teorik ve pratik değerini bulmuş örneklerden biridir. Fiziksel tiyatroda dramatik metnin çizdiği verili durumlarını oynamak ile yükümlü olan mimetik oyuncudan, bedensel anlatımını ön plana çıkaran yaratıcı oyuncuya geçiş yaşanmıştır. Fiziksel tiyatroda, oyunu tüm bedenselliğiyle üreten oyuncunun kazandığı bu yeni tanımın yanı sıra; oyun, sahne, seyirci gibi tiyatronun pek çok ögesi de yeniden yorumlanmıştır. Bu makalenin ilk bölümünde, çağdaş bir fiziksel tiyatro eğitimi sunan Lecoq Okulu’nun pedagojik ilkeleri üzerinde durulacaktır. Ardından Türkiye’de Fiziksel Tiyatro ve Komedi Okulu bünyesinde bir araya gelerek güncel sanat üretimlerini Fiziksel Tiyatro Araştırmaları üzerine inşa eden sanatçıların 2017-2018 sanat sezonunda sahnelediği Şatonun Altında adlı oyunları ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Beden, Hareket, Fiziksel Tiyatro, Lecoq Pedagojisi, Şatonun Altında