Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 27  2018/8  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Eren Evin KILIÇKAYA BOĞ

NO Makale Adı
1538336211 CİNSİYETÇİ AMBALAJ TASARIMLARI

Tüketicilerin ürünü satın alırken, içeriği yerine ambalajına bakarak karar verdiğini ve ambalajın tek başına bir kalite algısı oluşturduğunu gösteren birçok araştırma mevcuttur. İlgi çekmek adına tasarımcılar ürünlerin ambalajlarında rekabet unsurunu da gözeterek çekici unsurlar kullanma yoluna gitmektedirler. Bu durum özellikle de hedef kitlesini erkeklerin oluşturduğu kimi ürünlerde, karşı cinsin imgesinin kullanımını yaygın hale getirebilmektedir. Cinsiyetçi yaklaşım her yerde olduğu gibi bir grafik tasarım ürünü olan ambalaj tasarım örneklerinde de sıkça karşımıza çıkar. Özellikle de reklam verenlerin ve bu işin mutfağında olan tasarımcıların çoğunun erkek olduğu düşünüldüğünde bu yaklaşımın kadınların lehine olduğunu söylemek pek olası değildir. Bir ürünü daha fazla sattırmak adına yapılan bu cinsiyetçi yaklaşımdan farkında olmasalar bile her kadının bu durumdan rahatsız olacağı fikrinden yola çıkışla bu çalışmada piyasada var olan bu ürünlere ulaşılabildiği kadarıyla yer verilmeye çalışılmış ve bunlar hem bir kadın hem de bir tasarımcı gözüyle irdelenmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Grafik Tasarım, Ambalaj Tasarımı, Cinsiyetçi Ambalaj, Takvim Kızları