Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 27  2018/8  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Elif TARLAKAZAN, Hacer ÇAVUŞ BEYAZ

NO Makale Adı
1538336014 TİYATRO AFİŞLERİNİN TEKNOLOJİYLE BİRLİKTE DEĞİŞİMİ: SEVGİLİ DOKTOR ve ANTİGONE (1979-2014)

Grafik ve afiş sanatının kısa tarihine değinilen bu çalışmada ülkemizde grafik sanatı ve afiş sanatı hakkında bilgilere yer verilmiştir. Afişin etkilendiği akımlar ve afiş sanatının hangi amaçlarla kullanıldığı hakkında bilgiler ile çalışmanın da konusu tiyatro afişlerinin üst başlığı olan kültürel afişlerden bahsedilmiştir. Bu çalışma Devlet Tiyatroları repertuarında yer alan Sevgili Doktor ve Antigone oyun afişlerinin1979-2014 tarihleri arasındaki afişlerinin teknolojideki yenilikler göz önüne alınarak afiş değerlendirme kriterlerikapsamındaincelenmiş ve bundan sonraki afiş tasarımlarına ışık tutması açısından önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: grafik sanatı, afiş, tiyatro afişi, afiş tasarımındaki değişim