Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 26  2018/7  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Aysel DAĞLIOĞLU, Metin İNCE

NO Makale Adı
1537175057 İKONOGRAFİ VE İKONOLOJİ ELEŞTİRİ YÖNTEMİNE GÖRE SALVADOR DALİ’NİN “ÇARMIHTAKİ AZİZ JUAN İSA’SI” ADLI ESERİNİN ANALİZİ

Batı sanatında, İsa’nın İncil’de anlatılan hikâyelerini tasvir eden resimler önemli yer tutmuştur. Bu tasvirlerin birçok sanatçı tarafından farklı şekil ve kompozisyonlarda yapıldığı bilinmektedir. İsa’nın Çarmıha Gerilişi ve Göğe Yükselişi sahneleri İncil hikâyesinde İsa’nın son kez göründüğü sahnelerdendir ve Salvador Dali’nin yapmış olduğu “Çarmıhtaki Aziz Juan İsa’sı” bu hikâyeleri kapsamaktadır. Bu makalede eserin analizi, Erwin Panofsky’nin ‘İkonografik ve İkonolojik Sanat Eleştirisi’ yöntemine uygun olarak değerlendirilmiştir. Araştırmada eserin geleneği yadsıdığı kadar geleneğe olan bağlılığı üzerinde de durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Salvador Dali, İsa’nın Çarmıha Gerilişi/Göğe Yükselişi, Sanat Eleştirisi, İkonografi, İkonoloji