Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 27  2018/8  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Ferhunde KÜÇÜKŞEN ÖNER

NO Makale Adı
1534538091 FİGÜRDEN SÖZCÜKLERE: KOMET’İN RESİMLERİ İLE ŞİİRLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Resim ve şiir sanatları duyu, duygu, düşünce ve duygulanmaları dile getirirken farklı çıkış noktalarından hareket etse de uzamlarının sınırlılığı, kullandıkları malzemeyi etkili ve yerinde kullanmak zorunda oluşları bakımından birbirleriyle benzeşir. Resim renk, desen ve şekilleri kullanırken, şiir sözcüklerden yararlanır. Ancak türün gerektirdiği sınırlılıklar her iki sanatın da benzer ifade yolları tercih etmesinin ve birbirlerinden yararlanmanın önünü açmıştır. Resim ve şiir sanatlarının ‘betimleme, simgesel, sembolik ve imgesel anlatım’ bağlamında birbirlerinden beslendikleri sıkça görülmüştür. Bu nedenle her iki sanat dalı da yalnızca anlama ve görme/gösterme odaklı yaklaşımlarla çözümlenemez. 20. Yüzyılın başlarından itibaren özellikle Cumhuriyet döneminden sonra şiirlerinde resim sanatının olanaklarını kullanan ya da resimlerinde şiirsel bir tavır sergileyen sanatçıların sayısı artmıştır. Her iki sanat alanında da yapıtlar vermeyi tercih eden ressam-şairlerin sayısı da azımsanmayacak kadardır.
Bu makalede 1960’lı yıllardan itibaren Türk resim sanatının önemli isimlerinden biri olan ve şair kimliği ile de yer edinen Komet’in (Gürkan Coşkun), resimleri ile şiirleri arasında bir karşılaştırma yapılacaktır. Sanatçının bütün olarak sanat anlayışı ortaya koyulurken resim ve şiir sanatlarının bu bütünlüklü anlayışın oluşumundaki payı ele alınmaya çalışılacak, resimleri ve şiirlerinin birbirini besleyen, tamamlayan yönleri incelenecektir. Böylece ressam-şair kimliğiyle sanat tarihinde yer edinmiş bir sanatçıdan yola çıkılarak resim ve şiir sanatları arasındaki ilişkinin boyutları da ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Komet, resim, şiir, renk, sözcük