Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 28  2018/9  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
İmre DENİZ IŞIKTAŞ

NO Makale Adı
1534439009 TASARIMDA VE ÜRETİMDE ÜÇ BOYUTLU BASKI TEKNOLOJİSİNİN SERAMİK ALANINDA KULLANIM OLANAKLARI

İnsanoğlu varoluşundan itibaren yaşamını sürdürmek için çeşitli ürünler tasarlamış ve üretmiştir. Bu üretimler her disiplin için kendi geleneksel süreci içerisinde, zamanla geliştirilerek bugünkü haline ulaşmıştır. 3 Boyutlu Baskı üretimi ise, günümüz teknolojisini kullanarak hem tasarıma hem de üretime yeni bir bakış açısı sunmaktadır. Bu makalede 3B baskının tarihsel gelişiminden kısaca bahsedilerek çeşitli örnekler verilmiştir. 3B baskı teknolojisinin kullanım olanakları ve yöntemlerinin yanı sıra, kullanılan makineler ve malzemeler anlatılarak bu teknolojinin süreçleri açıklanmıştır. Özellikle seramik alanında yapılan araştırmalar ele alınmış, bu sayede 3B baskı teknolojisinde kullanılan şekillendirme yöntemleri ve makinelerden söz edilmiştir. Günümüzde seramik, kendine özgü geleneksel üretim şekline sahip bir disiplin olarak, 3B baskı teknolojisine güncel uygulamalarla adapte edilebilmekte ve bu sayede yeni tasarım ve üretim önerilerine açık görülmektedir. Makale, ileriye dönük kullanım olanakları düşünüldüğünde, seramik alanında 3B baskının, var olan geleneksel yöntemlere ve malzemelere eklemlenerek bu disipline yeni bir perspektiften bakılmasını öngörmektedir.


Anahtar Kelimeler: 3B Baskı, Seramik, Sanat, 3B Yazıcı, Açık Kaynak