Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 27  2018/8  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Cumhur Okay ÖZGÖR

NO Makale Adı
1532960719 GÜZEL SANATLARDAN POPÜLER KÜLTÜRE, METİNLERARASI VE TRANSMEDYA BAĞLAMINDA SİLENT HİLL VİDEO OYUNU

Resim, edebiyat, fotoğrafçılık ve sinema gibi çeşitli sanatsal disiplinler, görsel sanatlar, işitsel sanatlar ve dramatik sanatlar olarak, kompozisyon, renk, hikaye anlatımı gibi öğelerin oluşturulmasında birbirleriyle etkileşim içerisindedir. Bu imgeler zamanla klasik sinemanın da faydalandığı imajlar haline gelirken zamanla popüler kültürün de bir parçası olmuştur. Muybridge'nin fotoğrafları, animasyon için başlangıç olurken, dijital sanat, üç boyutlu tasarımlar hareketli görüntü fikrinden oldukça faydalanmıştır. Sanat dalları dışında video oyunları lineer anlatım yöntemlerinden (hikayeci anlatım) yararlanır. Özellikle Silent Hill (1999) adlı video oyun, sanatın diğer mecralarından esinlenmekten, beyazperdenin sahnelerini birebir taklit etmekten geri kalmaz. Karakter tasarımında Bosch, Bellmer; kasaba tasarımında ise Lynch, Hitchcock gibi yönetmenlerin; Wyeth gibi ressamların tekinsiz tabloları göze çarpar. Bu çalışmada amaçlanan, Silent Hill oyunu üzerinden sanat dallarının birbirleriyle olan etkileşimini görsel örneklerle pekiştirmek, edebi, resimsel (pitoresk) ve sinematik yöntemler metinlerarası (metinlerin anlamının başka kodlar, semboller tarafından şekillendirilmesi) olarak göz önüne alınarak incelemektir.
Anahtar Kelimeler: Silent Hill, video oyun, survival horror, transmedya, metinlerarasılık