Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 28  2018/9  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Nurtaç ÇAKAR

NO Makale Adı
1532422448 ÇAĞDAŞ SERAMİK SANATINDA GELENEKSELDEN GÜNÜMÜZE BİR BAĞ: NİNA HOLE

Seramik sanatı çok köklü bir geçmişe sahiptir. Bu bağlamda geleneksel yapının içinde kendi özgün dilini oluşturan Nina Hole, çağdaş seramik sanatına çok büyük ve önemli katkılar sağlamıştır. Sadece sanatsal açıdan değil, aynı zamanda kullandığı teknik ve üretim biçimi açısından farklı disiplinleri birleştirerek doğa ve mimari arasında seramiğin dili ile bir bağ kurmuştur. Bu bağlamda bu makalede seramik sanatının günümüzde ulaştığı sınırlar ve sorguladığı kavramlar Nina Hole’un üretim biçimleri ve sanat eserleri üzerinden incelenip, tartışılacaktır. Geleneksel seramik sanatının sınırlarını ve Nina Hole’un bu sınırları nasıl zorladığı üzerine odaklanan bu makalede Nina Hole’un eser üretme biçimi ve seramik sanatına yaklaşım tarzı göz önüne alınarak, çağdaş seramik sanatının günümüzde sorguladığı kavramlara Nina Hole’un yaptığı katkı incelenecektir. Farklı disiplinlerin iç içe geçmesi ve bu durumun seramik sanatına olan etkisi aslında çağdaş sanatın kaçınılmaz sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. “Yeni” kavramının üretim gücü, tekniğin içinde gizli olanı ortaya çıkarmakla ilişkili bir hal almaktadır. Makalede ayrıca, Nina Hole’un zanaattan sanata doğru uzanan seramiğin yolculuğu incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Seramik, Çağdaş Sanat, Nina Hole