Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 25  2018/6  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Didem AŞCI

NO Makale Adı
1532356618 AÇIKHAVA REKLAMLARINDA KADIN İMGESİNİN GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ

Kadın imgesi ve toplumsal cinsiyet kavramlarının toplumda uyandırdığı anlamlar gün geçtikçe değişmektedir. Kadının toplumsal rolü zamana ve kültüre paralel olarak değişiklik göstermektedir. Günümüzde ve ülkemizde kadının rolü iyi bir anne, iyi bir eş, bakımlı, çekici ve iş hayatında başarılı gibi farklı kavramlarla düşünülmektedir. Bu durum açıkhava reklamcılığında kadın imgesinin kullanımında da etkili olmaktadır. Kadın, reklamların hem hedef kitlesi hem de nesnesi durumundadır. Kadının toplumsal cinsiyet rolü açıkhava reklamlarını etkilerken, açıkhava reklamlarındaki kadın imgesi de toplumdaki kadın imgesi üzerinde etkili olmaktadır. Bu araştırmada reklam incelemede etkin bir yöntem olan göstergebilimsel analizden yararlanılarak açıkhava reklamlarında kadın imgesi incelenmektedir. Kadın imgesinin kullanıldığı açıkhava reklamlarında görsel ve dilsel metinler bir arada ele alınmış, kadının toplumsal rolü ve açıkhava reklamlarındaki rolü incelenmiş ve bunların ilişkisi ortaya konmuştur. Genel olarak açıkhava reklamcılığındaki kadın imgesi ve toplumsal cinsiyetteki kadın imgesinin etkileşim içinde iki kavram olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Kadın İmgesi, Toplumsal Cinsiyet, Açıkhava Reklamcılığı, Göstergebilim