Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 30  2018/11  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Çağdaş YÜKSEL

NO Makale Adı
1532349432 BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA ATAŞE MİLİTER ÖMER FEVZİ BEY’İN İRAN’DAKİ FAALİYETLERİ

Bu çalışmada Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti’nin İran’daki ataşe militeri Ömer Fevzi Bey’in faaliyetleri incelenecektir. Birinci Dünya Savaşı sırasında İran coğrafi konumu itibarıyla hem İtilaf Devletleri hem de İttifak Devletleri açısından büyük önem taşımıştır. Almanya ve Osmanlı Devleti İran üzerinden Kafkaslara ve Afganistan’a doğru yayılmak istemişlerdir. Böylece Kafkasya’da Rusya’yı sıkıştırmak, Afganistan üzerinden de Hindistan’da İngiltere’yi rahatsız etmek amaçlanmıştır. Bunun başarılması için İran üzerinde birçok girişimde bulunulmuştur. Bu girişimlerin askeri olanları ile Ömer Fevzi Bey ilgilenmiştir. İran’a gönderilen ajanların, müfrezelerin ve çetelerin merkez ile iletişimleri Ömer Fevzi Bey üzerinden sağlanmıştır. Kendisi yürütülen bu girişimlerin başarılı olması için İran’da yoğun mesai harcamıştır. Bunun dışında Ömer Fevzi Bey bölge ile ilgili planlar yaparak İstanbul’a önerilerde de bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ömer Fevzi Bey, İran, Osmanlı Devleti, İttihat ve Terakki Cemiyeti, Birinci Dünya Savaşı