Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 27  2018/8  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Feyza ÇAKIR ÖZGÜNDOĞDU Hüseyin ÖZÇELİK, Duygu KORNOŞOR ÇINAR

NO Makale Adı
1531986055 KENTSEL TASARIM SÜRECİNDE KAMUSAL SANAT VE SAMSUN KENTİ SERAMİK YÜZEY UYGULAMASI ÖRNEĞİ

Batı dünyasında 1960’lı yıllarda galeri ve müzelerden kamusal alana çıkan sanat; kamusal sanat tanımı altında birleşen çeşitli malzeme, teknik ve biçimlerde yapılan birçok sanat pratiğinde kendini göstermiştir. 1970’li yıllarla beraber kamusal sanat, kentsel tasarımın bir parçası olarak görülmüş ve sanatçı, mekân tasarımcısı ile birlikte disiplinler arası çalışmaya başlamıştır. Kamusal sanat çalışmaları kentsel tasarım içinde peyzaj tasarımından mimari eleman tasarımına, yerleştirmelerden kent mobilyaları veya yüzey tasarımlarına kadar birçok türde ortaya çıkar. Bu çalışmalar, günümüzde çağın teknolojileri ve olanakları doğrultusunda farklı biçimlere bürünmektedir. Kamusal sanat çalışması geleneksel olarak, bir sanat yapıtın sadece basitçe bir kamusal mekâna yerleştirilmesini gerektirir. Bu bağlamda kamusal sanat geleneksel anlamıyla, açık veya kapalı kamunun erişimi olan tüm alanlarda geçmişten günümüze kadar yapılmış ve yapılmakta olan pek çok sanat öğesini içerir. Eserler çoğunlukla taş, metal, ahşap ve benzeri malzemeleri kullanan heykel disiplini kapsamında ve dış mekân etkilerine dayanıklı seramik uygulamalarıyla kendisine yer bulmaktadır. Bu yazıda 2015 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde hazırlanıp kamusal mekâna uygulanmış seramik yüzey çalışmasının tasarım süreçleri ve uygulama aşamaları ele alınmış, kent içindeki görünürlüğü incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kent, kamusal sanat, seramik yüzey uygulaması, Samsun

Anahtar kelime: Kent, kamusal sanat, seramik yüzey uygulaması, Samsun ili.