Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 29  2018/10  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Çağdaş YÜKSEL

NO Makale Adı
1531728404 MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI’NIN İMZALANMASINDA MÜTTEFİKLERİN BALKAN HAREKATININ ROLÜ

Osmanlı Devleti, 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Ateşkes Antlaşması’nı imzalamak zorunda kalmıştır. Bu tarihte Nuri Paşa yönetiminde Kafkas Ordusu Azerbaycan’da, Ali İhsan Paşa yönetimindeki bir diğer ordu Musul’da ve Mustafa Kemal Paşa komutasındaki Yıldırım Orduları grubu da Halep’in kuzeyinde konuşlanmıştır. Buna rağmen Osmanlı Devleti’nin ateşkes antlaşmasını imzalamak zorunda kalmasının nedeni İngiliz ve Fransız kuvvetlerinin Bulgaristan’ı mağlup ettikten sonra Trakya’ya yönelmeleridir. Mevcut ordularının zaiyatını telafi edemeyen Osmanlı Devleti, Trakya’dan gelen tehdide karşı bir askeri kuvvet toplayamamıştır. Zaten Bulgaristan’ın savaştan çekilmesi Osmanlı Devleti ile Almanya’nın bağlantısının kopmasına yol açmıştır. Bu nedenle devlet teslim olmak zorunda kalmıştır. Yani müttefiklerin Balkanlar’da Bulgaristan’ı saf dışı bırakarak Osmanlı Devleti’ne yönelmeleri savaşı bitiren girişim olmuştur. Bu nedenle bu çalışmada İngiltere ve Fransa’nın Yunanistan’a asker çıkartarak Yunanistan’ı savaşa sokmaları, Bulgaristan’ı saf dışı etmeleri ve Osmanlı Devleti’ne yönelmeleri incelenecektir. Bu girişimin Osmanlı Devleti’ni nasıl teslim olmaya zorladığı analiz edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Mondros Ateşkes Antlaşması, İngiltere, Fransa, Bulgaristan, Balkanlar