Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 27  2018/8  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Armağan GÜNEŞ

NO Makale Adı
1531440506 TÜRKİYE'DE SİNEMA EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ

Günümüzde teknoloji çok hızlı ilerlemekte ve ihtiyaçlar sürekli değişim göstermektedir. Dolayısıyla ülkemizde sinema eğitiminin ne tür sorunları ve ihtiyaçları olduğu, çok yönlü olarak tartışmak gerekmektedir. Araştırmada literatür taraması metodu kullanılmıştır. Yükseköğretim sisteminin yapısı, öğrencilerin seçimi, uygulama eksikleri, ders programları gibi konularda, sinema eğitiminde ne gibi değişiklikler yapılması gerektiği tartışılmıştır. Çalışma sonunda, radyo, televizyon ve sinema olarak üç alanın bir arada verildiği iletişim fakültesi bölümlerinin, sinema eğitimi alanında yeterli olmadığı, okulların altyapılarının desteklenmesi gerektiği, sinema televizyon sektörleriyle işbirliği yapılmasının çok önemli olduğu ve okulların branşlaşmaya yönelmeleri gerektiği anlaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: sinema, sanat eğitimi, iletişim