Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 27  2018/8  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
R.Görkem AYTİMUR

NO Makale Adı
1531346504 MÜZİK EĞİTİMİNDE FELSEFİ YAKLAŞIMLARIN YERİ VE ÖNEMİ

Herhangi bir sanat dalında olduğu gibi müziğin de felsefi düşünme biçimleriyle olan ilişkisini ifade etmek için, belirli müzik dönemlerinin kendine çağcıl felsefi düşüncelerle beraber incelenmesi önemlidir. Bu “ortak dönem” anlayışı felsefe ile müzik arasındaki tarihsel ve toplumsal köprüyü bize ifade edebilmektedir. Söz edilen ortak dönem, “20. yüzyıl” olarak belirlenmiştir. Müzik ile felsefenin ilişkisi, 20. yüzyıl modern müziğinin yapısı ve Alban Berg’in müziği ile Berg’in çağdaşı felsefeci ve müzikolog Theodor Adorno’nun düşünceleri arasındaki bağlantılarla sorgulanmıştır. Bu sorgulama, Adorno’nun müzik üzerine düşünceleriyle ilişkili olarak Berg’in “Lulu” operası örnekleminde yapılanmıştır. Bu şekilde, müzik eğitiminde ele alınan bir dönemin müzik anlayışı ile o döneme çağdaş olan bir düşünürün felsefi yaklaşımları beraber incelenmiştir. Böylece, 20. yüzyıl müziği ile ilgili bir eğitim yaklaşımında felsefi düşünmeye olan gereksinim vurgulanmış, çağdaş bir sanat ve müzik eğitimi anlayışında sadece biçimsel değil, olgusal ve kavramsal bir düşünme etkinliğinin önemi belirtilmiştir.


Anahtar Kelimeler: Müzik Eğitimi, Felsefe,Theodor Adorno, Alban Berg, Lulu