Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 25  2018/6  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Pınar GÖKTAŞ

NO Makale Adı
1530205876 KIRMIZI BAŞLIKLI KIZ İLLÜSTRASYONLARININ KÜLTÜREL AKTARIMDAKİ YERİ

Masallar; kültürün yeniden üretilmesini ve gelecek kuşaklara aktarımını sağlayan önemli eğitsel araçlardır ve yazılı metnin yanı sıra masallara görsel zenginlik sağlayan illüstratörler de bu anlamda oldukça etkili ve önemlidir. Araştırma kapsamında Charles Perrault’a ait Kırmızı Başlıklı Kız masalının görselleştirilmesinde etkili rol oynayan illüstratörler ele alınmıştır. Araştırmanın amacı, “Kırmızı Başlıklı Kız” illüstrasyonlarını kültürlerarası etkileşimdeki rolleri açısından incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, ilk olarak masal kavramı, illüstrasyon kavramı, illüstrasyon türleri ve teknikleri, kültür kavramı ve illüstrasyon-kültür ilişkisi ele alınmıştır. Daha sonra Kırmızı Başlıklı Kız masalını illüstre etmiş olan farklı tasarımcıların (Arthur Rackham, Walter Crane, David Roberts, Daniel Egnéus, Henry Nahurski, Clémentine Sourdais, Ayşe İnan Alican, Bethan Woollvin), çalışmaları ile kültürel yapıyı nasıl aktardığı incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: İllüstrasyon, Kültür, Tasarım, Kırmızı Başlıklı Kız