Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 24  2018/5  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Derya ÇİNİ ŞİMŞEK

NO Makale Adı
1524645203 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN İLK GÜRCİSTAN TEMSİLCİSİ; KÂZIM (DİRİK) BEY

Millî Mücadelemizin önemli şahsiyetlerinden ve yakın dönem Türk tarihinin önemli tanıklarından birisi olan Kâzım Dirik, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde yetişen aydın bir subay olarak Balkan ve Birinci Dünya Savaşlarının ardından Türk Milli Mücadelesinde Mustafa Kemal ile birlikte Samsun’a çıkan kurmayları arasında yer aldı. Milli Mücadele sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gürcistan’la dostluk ilişkileri kurma hususunda oldukça ilgili bir dış politika izlemeye gayret göstermiş; 23 Ekim 1920 tarihinde Kâzım (Dirik) Bey, Gürcistan Temsilciliği’ne atamış, böylece Gürcistan’ın tarafsızlığını sağlamıştır. Kazım Bey; 13 Kasım 1920’de Tiflis’e gelerek, Sovyet Hükümeti ile kurulan siyasi ilişkilerde, Gürcistan Hükümeti nezdinde diplomatik temsilci görevini yürütmeye başlamıştır. Tiflis’teki çalışma günlerinde; hem Gürcistan Hükümet üyeleri hem de Sovyet Hükümeti Tiflis Elçisi Şeynman ve yardımcısı ile de görüşmelerde bulunmuştur. Şubat 1921 tarihinde Sovyet Hükümeti’nin Gürcistan’ı işgale başlaması üzerine Ardahan ve Artvin Türklere bırakılmış, Kazım Karabekir’in idaresindeki Türk Ordusu 11 Mart 1921 tarihinde Batum’u işgal etmiştir. Kazım Bey, Türk ordusu Batum’u işgal ettiği zaman bu kuvvetlerin başında bulunmuştur. Gürcistan’da bu olaylar meydana gelirken Moskova Anlaşması imzalanmış ve Kazım Bey’in de Gürcistan Temsilciliği görevi son bulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kâzım Dirik, Gürcistan, Elçilik, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Tiflis