Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 24  2018/5  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Coşkun KUMRU

NO Makale Adı
1524257206 HUNTINGTON’UN “MEDENİYETLER ÇATIŞMASI” ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Samuel Huntington “Medeniyetler Çatışması” tezi ile dünya çapında bir ilgi uyandırmıştır. Tezine yönelik olumlu ve olumsuz çok sayıda yorumda bulunulmuştur. Huntington, tezinde değişen dünyada yeni mücadele sahasının kaynağı olarak ekonomi veya ideolojileri değil, medeniyetleri esas almaktadır. Dolayısıyla Huntington uluslararası politikaya egemen olacak unsuru medeniyetlerin çatışması olarak görmüştür. Diğer taraftan yazar, medeniyet kimliğinin gittikçe artan oranda önem kazanacağını ve dünyanın belli başlı yedi veya sekiz medeniyetin arasındaki etkileşimle şekilleneceğini ileri sürmektedir. Yazarın söylemlerinde Batı merkezli bir dünya görüşü ortaya koyduğu anlaşılmaktadır. İslam dünyasını Batı için potansiyel bir tehdit olarak ifade eden Huntington, Türkiye’nin de içinde bulunduğu birçok ülkeye yönelik dikkat çeken değerlendirmelerde bulunmuştur. Çalışmamızda Huntington’ın “Medeniyetler Çatışması” adlı eserinde ileri sürdüğü tezler değerlendirilecek, İslâm dünyası ve Türkiye penceresinden analizi yapılmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Samuel Huntington, Medeniyetler Çatışması, İslâm Dünyası, Türkiye